Home Mot du président Optimistan Optimistes Sans Frontières
Radio-TV Optimistan Idées Statuts Chorale Revue de presse
Réflexions Mailing Commission Sociale Belgique
Administration Comité d'honneur Eternels Optimistes Partenaires Contact
Agenda Adhésion Cotisations Donations
Mailing20121129 Bedenkingen voor een optimistische week

 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Belgian branch of the International association Optimists Without Borders

We must work like never before! (Michelle Obama)

SAMENWERKEN IN BEVOEGDHEID EN CREATIVITEIT
De Optimistenbond ontvangt regelmatig berichten van mensen met grote competencies die, om één of andere reden, hun job verloren hebben en die op zoek zijn naar een enthousiasmerende activiteit.  We hebben ook veel gesprekken met jonge mensen die aan de rode lichten een beetje geld vragen, maar die toch zo graag een hoopvolle bezigheid zouden vinden. Wat een energieverkwisting! We zijn de mening toegedaan dat concepten zoals 'jobs', 'carrière', 'veiligheid', 'arbeidsovereenkomst' werden uitgevonden voor de behoeften van de industriële revolutie, maar dat het nu met deze wereld gedaan is. De gedachte dat het werk moet verdeeld worden lijkt ons een absurditeit te zijn. Hoe meer men werkt, hoe meer werk er wordt gecreëerd. We moeten vooral dringend creatiever worden en gedachten wisselen wekt creativiteit op. Daarom stellen we voor een autonome spreekgroep te vormen voor mensen die willen meewerken aan een nieuwe wereld en, wie weet, aan de oprichting van nieuwe ondernemingen. Ons voorstel: een eerste vergadering voor zij die het wensen op donderdag 6 december van 18 tot 19u30 ter zetel van onze vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. Graag een mailberichtje: info@optimistenbond.be

Optimisme, een staat van hoger bewustzijn

Wie open staat voor het onverwachte vindt soms meer dan hij zoekt. (De Standaard) 

(Klik op het beeld)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Ik ben de mening toegedaan dat dsamenleving zal veranderen wanneer de moraal en de ethiek onze gedachten zullen doordringen. Eenieder moet in de diepte werken om een bepaald niveau van verantwoordelijkheid en bewustzijn te bereiken en vooral die sacrale dimensie die ons het leven doet zien als een fantastisch geschenk dat we moeten koesteren. Het gaat over een simpele natuurlijke staat: Ik behoor tot het mysterie van het leven en niets scheidt me van niets, ik ben verbonden, bewust en gelukkig het te zijn. Daar wordt de fundamentele vraag gesteld: wat is leven? We hebben razernij gekozen als bestaansvorm en we nodigen machines uit om het draaglijker te maken voor ons. De geldtijd, de productietijd, de sporttijd waarin men bereid is om zijn hart en zijn longen te laten exploderen voor een honderdste van een seconde…een beetje eigenaardig allemaal. Terwijl we vechten met de tijd die voorbij gaat, diegene die we moeten winnen, doen onze auto's, onze vliegtuigen en onze computers ons vergeten dat het niet de tijd is die voorbij gaat maar dat wij het zijn. Het ritme van ons hart en onze ademhaling zou ons er elke seconde moeten aan herinneren dat we geregeld worden door het ritme van het universum. Bestaat de collectieve intelligentie werkelijk? Ik weet het niet maar ik geef er de voorkeur aan om te vertrouwen op iets wat minder bepaald wordt door subjectiviteit en angst, namelijk universele intelligentie. Deze intelligentie die niet beladen schijnt met menselijke verwarring, deze intelligentie die zowel de macrokosmos als de microkosmos regisseert en die zowel aanwezig is in het kleinste zaadje als in de grootste levensprocessen. Tegenover de enormiteit van dit mysterie heb ik de neiging om te denken dat de reden van ons bestaan betovering is. De uiteindelijke bestaansrede van de mens is niet om te produceren om te consumeren, te consumeren om te produceren, of om rond te draaien als een tandwiel in een verschrikkelijke machine tot de volledige uitputting. Nochtans daartoe herleidt deze onnozele beschaving ons, waar geld, dat enkel plezier kan verschaffen, primeert op alles. Miljarden euros zijn niet in staat om ons vreugde te verschaffen, dat immateriële goed waar we allemaal, bewust of niet, naar op zoek zijn, want het is het opperste goed, het geeft ons de volle voldoening te bestaan. Eens we deze betovering hebben bereikt, zullen we een symfonie, een algemene trilling creëren. Gelovigen of niet, boedisten, kristenen, moslims, joden en anderen, we zullen er ons allemaal in terugvinden en we zullen verdeeldheid opgeven voor de superieure eenheid waartoe de universele intelligentie ons uitnodigt. Beweren dat we zelf betovering tewerkstelligen zou verwaand zijn. Maar om ze te bereiken moeten we een ontvankelijke attitude aannemen, de gaven en de schoonheden van het leven nederig, dankbaar en jubelend aanvaarden. Dat is volwaardig leven. (Pierre Rabhi) 

Pour avoir de l'argent devant soi, les gens mettent de l'argent de côté. C'est idiot. (Philippe Gelück)

HET FONDS DER VRIENDEN VAN DE OPTIMISTENBOND
Het is me een genoegen u te mogen melden dat de stichting van het Fonds der Vrienden van de Optimistenbond in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting werd goedgekeurd door de 'Commissie Filantropie'
Dit fonds kan vanaf nu schenkingen en legaten aanvaarden aan gunstige fiscale voorwaarden:
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: 012/1160/00016


Befriedigung, die ich nach aussen träumte, kam nun von innen selber in mein Dach. (Franz Grillparzer)

IK BEN OMDAT WE ZIJN (Klik)


Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every  society, in every family. (Kofi Annan)


Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kofiannan389917.html#hSsGxwYjgyyGiWHU.99
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be), ontvangt u alle citaten die we sedert bijna zeven jaren hebben opgestuurd.

Todo acto de bondad es una demostración de poderio. (Miguel de Unamuno)

AGENDA 

Op dinsdag 4 december 2012 om 20u00, ontvangt de vzw Optimistenbond op haar zetel Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel Prof. Victoria Shi, bestuurder van Optimisten Zonder Grenzen, voor een voordracht in 't Engels over het thema « The Renaissance of Chinese Culture  and  Its Global Impact ». Ter gelegenheid van de drink die na de conferentie wordt aangeboden, krijgt u de kans de spreekster persoonlijk te ontmoeten. Bijdrage. 10 euro – 5 euro voor de leden te betalen op de rekening 310-1755400-77 van onze 

Op donderdag 6 december 2012 van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond met copie aan barbara.weller@optimistan.net. Elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 december 2012, in het Rustpunt, Burgstraat, 46 te 9000 Gent, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor het weekendseminar met Dr.Gerbert Bakx. Inlichtingen: www.academievoorlevenskunst.be. Gunstvoorwaarden voor de leden van de Optimistenbond.

Op donderdag 13 december 2012 van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond met copie aan barbara.weller@optimistan.net. Elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

Op maandag 17 december 2012 om 19u30, sluit de Optimistenbond zich aan bij het Charlemagne Orchestra for Europe voor haar  Xmas concert in Studio 4 van Flagey te Elsene. Bijzondere voorwaarden voor de leden van de Optimistenbond. Inlichtingen en inschrijvingen: http://www.charlemagneorchestra.eu/emailing/cofe_invitation171212N.html

Zie ook de agenda op de website www.optimistenbond.be

Il pù sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione. (Giambattista Vico)
 
ONZE VERENIGING WERKT SAMEN MET
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Festival d'Eté Mosan
Yehudi Menuhin Stichting
Institute of NeuroCognitivism
Jump Forum
Netwerk Ondernemen
Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang

Luctor et emergo. 
 
AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND 
www.optimistenbond.be - aansluiten

LETTRE HEBDOMADAIRE EN FRAN?CAIS
Si vous souhaitez recevoir la présente lettre hebdomadaire en français, merci de nous adresser un mail à info@liguedesoptimistes.be

THE SURVIVAL OF OPTIMISM
We inform you of an activity that might interest you and that places optimism in the heart of marketing approach. This year, the Annual International Marketing Congress of STIMA is placed under the theme "The Survival of Optimism." This event will be held on December 7 and 8 at ICC Ghent and will aim to infuse inspiration from marketers to help you to transform the current changes into opportunities. You can find the full details and program here www.stimac2012.be 
Do not hesitate to register. STIMA is happy to offer all members of the League of the Optimists of the Kingdom of Belgium the reduced tariff of 638 euro instead of 750euro (VAT excluded). Just send Geertrui Heyvaert, congress coordinator at STIMA, an e- mail to enjoy this beneficial congress fee: Geertrui.heyvaert@stima.be.

Ik wens u een prettige week.

Luc Simonet, voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.facebook.com/optimistasdeespana 

 
Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique © 2006-2011. All rights reserved